Výroční schůze oddílu

Publikováno 16.2.2020/Oddílové info

Členská schůze horolezeckého oddílu DKH Broumov se koná dne
22.2.2020 v 18.00 hod v Hejtmánkovicích.

Program Členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Správa o činnosti HO v roce 2019
  4. Správa o hospodaření HO v roce 2019
  5. Návrh oddílových akcí na rok 2020
  6. Projednání rozpočtu na rok 2020, návrhy na nákup oddílového materiálu
  7. Závěr
  8. Volný program

Přespání ve vlastních spacácích možné.

Prosím o dochvilnost.

Předseda

Autor: Remi

Předseda