Výroční schůze oddílu za rok 2022

Publikováno 2.3.2023/Oddílové informace

Členská schůze horolezeckého oddílu DKH Broumov se koná v Hejtmánkovicích dne 11.3.2023 v 18.00 hod

Suché skály na jaře

Program členské schůze:

  • Zahájení
  • Schválení programu
  • Správa o činnosti HO v roce 2022
  • Správa o hospodaření v roce 2022
  • Návrh oddílových akcí na rok 2023
  • Projednání rozpočtu na rok 2023
  • Závěr
  • Volný program – promítání z akcí uspořádaných v roce 2022
  • (Kanada, Afrika, Himaláje…………..)

Předseda

Kdo si objednal průkaz ČHS na rok 2023, bude mu zde předán!