Zápisy z členských schůzí a stanovy spolku

2021

Zápis z jednání členské schůze 18. – 22. 2. 2021 konané per rollam

Finanční zpráva 2020

Podrobný plán akcí na rok 2021

2020

Zápis z jednání členské schůze 22. 2. 2020

Podpisový arch

Finanční zpráva 2019

Podrobný plán akcí na rok 2020

2019

Zápis z jednání členské schůze 16. 2. 2019

Podpisový arch

Finanční zpráva 2018

Podrobný plán akcí na rok 2019

2018

Zápis z jednání členské schůze 17. 2. 2018

Podpisový arch

Finanční zpráva 2017

2017

Zápis z jednání členské schůze 18. 3. 2017

Podpisový arch

Finanční zpráva 2016

2016

Zápis z jednání členské schůze 20. 2. 2016

Stanovy HO-Broumov