Výroční schůze oddílu

Publikováno 7.2.2022/Oddílové informace

Krkonoše – Obří hřeben 2022

Členská schůze horolezeckého oddílu DKH Broumov se koná v Hejtmánkovicích dne 26.2.2022 v 17.00 hod

Program členské schůze:

  • Zahájení
  • Schválení programu
  • Správa o činnosti HO v roce 2021
  • Správa o hospodaření v roce 2021
  • Návrh oddílových akcí na rok 2022
  • Projednání rozpočtu na rok 2022
  • Závěr
  • Volný program

Přespání ve vlastních spacácích možné.

Předseda

Kdo si objednal průkaz ČHS, bude mu zde předán!

Foto:Remi