Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na rok 2024  ODDÍL + ČHS

  • děti a mládež do 18 let (nar. 2006 a mladší) –  200 oddíl + 100 ČHS = 300 Kč
  • děti a mládež do 18 let, alespoň 1 rodič v ČHS – zdarma
  • junioři od 19 do 25 let ( nar. 1999– 2005) –  200 oddíl + 500 ČHS = 700 Kč
  • dospělí od 26 do 65 let ( nar. 1959 -1998)  – 200 oddíl + 600 ČHS = 800 Kč
  • senioři 66 let  a více  (nar. 1958 a dříve)        oddíl zdarma +200 ČHS = 200 Kč

Číslo účtu pro zasílání příspěvků je:

257635335/0600