Dotace od města Broumova

Město Broumov vyhlásilo dotační programy na rok 2017, přičemž žádosti je třeba předložit v měsíci listopadu. Jednou z podmínek obdržení dotace je nutnost zápisu do veřejného rejstříku.

V souvislosti s výše uvedeným Vám s radostí oznamuji, že dne 20. července 2016 nám bylo, na základě naší žádosti a po předložení všech podkladů schválených dne 20. února 2016 na členské schůzi, přiděleno IČO: 052 06 219.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo nám s tímto počinem pomohli.