Historie

V roce 2014 uplynulo padesát let od založení horolezeckého oddílu v Broumově.

Vznikl v květnu roku 1964 v hynčické Meoptě. Jeho prvním předsedou byl  Josef Bek. Oddíl vedl až do roku 1969. V partě horolezců – zakladatelů oddílu byl i významný fotograf Broumovska Horst Bauer, který v té době také pracoval v Meoptě.

Horolezci se nejvíce věnovali lezení  na pískovcové věže Broumovského výběžku. To bylo přirozené, vždyť  byli ze všech stran obklopeni pískovcovými městy. Broumovské stěny, Ostaš, Teplické skály, nebo Adršpach. Pravidelně také pořádali zájezdy do Tater. Minulý režim jim výjezdy do Alp neumožnil, a tak v sedmdesátých a osmdesátých letech vyráželi do rumunských hor a později také do pískovcových oblastí bývalé NDR. Jen pár jedinců z oddílu se dostalo do Alp na pozvání svých kamarádů, nebo se zúčastnili expedic pořádaných okolními oddíly. Příkladem byla expedice polického oddílu do afrického Hogaru.

Až po roce 1990 oddíl rozšířil svoje pole působnosti. Postupně se členům oddílu podařilo v Alpách vystoupit na nevýznamnější vrcholy, na kterých se psala historie dobývání alpských velikánů. Budu jmenovat jen ty nejznámější.

Eiger, Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa, Piz Badile a mnoho dalších. Uspořádali zájezdy na Korsiku, Sardinii či do řeckého Kalymnosu. V posledních dvaceti letech se oddíl také začal věnovat skialpinismu. Vystoupili na Grossglockner, Wildspitze, Ortler, Piz Buin nebo Grossvenediger.

Oddíl také zasáhla vlna nových prvovýstupů. Prvovýstupáři  působili hlavně v Adršpachu a Broumovských stěnách. Nejvíce se touto činností zabývali bratři Volhejnové, Franta Jaroš nebo Martin Havlík.

Ve vedení oddílu se od roku 1964 vystřídalo mnoho předsedů. Prvním byl až do roku 1969 Josef Bek. Nelze zapomenout na předsednictví Bohouše Stillera 1976 – 1984, který oddíl stmelil a vtiskl mu nového ducha. Do roku 1992 se vystřídalo 8 předsedů. A od roku 1992 vedl oddíl Radek Volhejn, kterého po 12 letech, v roce 2003 vystřídal Martin Havlík.

V současné době má oddíl asi 25 členů. Pořádá oddílové zájezdy do českých lezeckých oblastí, Tater, Polska a jednotlivci podnikají výstupy v rámci celé Evropy. V zimním období se převážně scházejí na umělé horolezecké stěně v nedalekém Meziměstí.

Jejich hlavní činností však zůstává nadále objevovat a lézt na pískovcové věže našeho krásného Broumovska.