Výroční schůze oddílu

28.1.2019 Oddílové informace

Členská schůze horolezeckého oddílu Broumov se koná dne
16.2.2019 v 18.00 hod v Hejtmánkovicích.

Program Členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu
  3. Správa o činnosti HO v roce 2018
  4. Správa o hospodaření HO v roce 2018
  5. Návrh akcí na rok 2019
  6. Projednání rozpočtu na rok 2019, návrhy na nákup oddíl. materiálu
  7. Informace o změnách na oddílových webových stránkách
  8. Závěr
  9. Volný program – promítnutí fotek z akcí minulého roku, občerstvení

Přespání ve vlastních spacácích možné.

Prosím o dochvilnost.

Předseda

Autor: Remi

Předseda

2 komentáře u „Výroční schůze oddílu“

Komentáře jsou uzavřeny.